Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató közvetlenül ingatlantanácsadón keresztül érkező ügyfelek részére

Tájékoztatjuk a közvetlenül a Mistral Ingatlan Kft Ingatlan tanácsadón keresztül érdeklődőket ( Pl: hirdetési portálon található hirdetésre érdeklődő, Mistral Ingatlan Irodába betérő érdeklődés, ingatlan tanácsadó érdeklődő általi közvetlen megkeresésével történő érdeklődés) (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) a Mistral Ingatlan Kft által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.


1. Adatkezelő(k):

A Mistral Ingatlan Kft-vel Megbízási szerződés alapján munkát végző egyéni vállalkozók és Gazdasági társaság nevében közreműködő személyek.

A Mistral Ingatlan Kft adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

2.1.

Ingatlant kereső Érdeklődő

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

 

A Mistral Ingatlan Kft-vel szerződött partnerek által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő személyes adataihoz – a Mistral Ingatlan  Kft és

- a Mistral Ingatlan Kft-vel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van.

2.2.

 

Ingatlant kereső Érdeklődő

 

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

 

A Mistral Ingatlan Kft direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a Mistral Ingatalna Kft megbízottja által közvetített pénzügyi termékekkel/ általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

- A Mistral Ingatlan megbízottja  Kft által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás

- A Mistral Ingatlan Kft megbízottja által Biztosításközvetítő közvetített befektetési és/vagy biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás

 

- Mistral Ingatlan Kft, és

- a Mistral Ingatlan Kft és a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és

- Mistral Ingatlan Kft és a vele szerződésben álló vállalkozók

- a Mistral Ingatlan Közvetítő és a vele szerződésben álló  Biztosításközvetítő  és vele a  közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

-keresési paraméterek

- ingatlan értékesítési adatok

 

Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

- Mistral Ingatlan  Kft. és

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Érdeklődő Ingatlan tanácsadóval történő kapcsolatfelvételének a napján kezdődik. Az adatkezelés az Érdeklődő fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Mistral Ingatlan Kft adatfeldolgozói:

  • a Mistral Ingatlan tevékenysége ellátásában  szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, biztosításközvetítő alvállalkozók, megbízott értékbecslők,),

6. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Mistral Ingatlan Kft-től a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy a Mistral Ingatlan Kft részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat


Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Mistral Ingatlan Kft-t az info@mistralingatlan.hu  email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., pos

 

Mistral Ingatlan Kft Szolnok

    5000 Szolnok, Baross utca 26/B.
    +36 56 952-046
    info@mistralingatlan.hu

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése