Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató közvetlenül ingatlantanácsadón keresztül érkező ügyfelek részére

Tájékoztatjuk a közvetlenül a Mistral Ingatlan Kft Ingatlan tanácsadón keresztül érdeklődőket ( Pl: hirdetési portálon található hirdetésre érdeklődő, Mistral Ingatlan Irodába betérő érdeklődés, ingatlan tanácsadó érdeklődő általi közvetlen megkeresésével történő érdeklődés) (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) a Mistral Ingatlan Kft által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.


1. Adatkezelő(k):

A Mistral Ingatlan Kft-vel Megbízási szerződés alapján munkát végző egyéni vállalkozók és Gazdasági társaság nevében közreműködő személyek.

A Mistral Ingatlan Kft adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

2.1.

Ingatlant kereső Érdeklődő

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

 

A Mistral Ingatlan Kft-vel szerződött partnerek által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő személyes adataihoz – a Mistral Ingatlan  Kft és

- a Mistral Ingatlan Kft-vel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van.

2.2.

 

Ingatlant kereső Érdeklődő

 

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

 

A Mistral Ingatlan Kft direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a Mistral Ingatalna Kft megbízottja által közvetített pénzügyi termékekkel/ általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

- A Mistral Ingatlan megbízottja  Kft által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás

- A Mistral Ingatlan Kft megbízottja által Biztosításközvetítő közvetített befektetési és/vagy biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás

 

- Mistral Ingatlan Kft, és

- a Mistral Ingatlan Kft és a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és

- Mistral Ingatlan Kft és a vele szerződésben álló vállalkozók

- a Mistral Ingatlan Közvetítő és a vele szerződésben álló  Biztosításközvetítő  és vele a  közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

-keresési paraméterek

- ingatlan értékesítési adatok

 

Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

- Mistral Ingatlan  Kft. és

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Érdeklődő Ingatlan tanácsadóval történő kapcsolatfelvételének a napján kezdődik. Az adatkezelés az Érdeklődő fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Mistral Ingatlan Kft adatfeldolgozói:

  • a Mistral Ingatlan tevékenysége ellátásában  szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, biztosításközvetítő alvállalkozók, megbízott értékbecslők,),

6. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Mistral Ingatlan Kft-től a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy a Mistral Ingatlan Kft részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat


Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Mistral Ingatlan Kft-t az info@mistralingatlan.hu  email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., pos

 

INGATLAN Szolnok - MISTRAL Ingatlanközvetítő, eladó, kiadó lakás, ház

    5000 Szolnok, Baross utca 26/B.
    +36 56 952-046
    info@mistralingatlan.hu

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Családi ház
Téglalakás
Iroda egyéb
Építési telek
Panellakás
Iparterület
Nyaraló
Iroda irodaházban A
Étterem, vendéglő, cukrászda
Társasház
Mezőgazdasági terület
Raktár
Sorház
Vendéglátóipari egység
Ikerház
Üzlethelyiség