Adatkezelési tájékoztató II.

Adatkezelési tájékoztató mistralingatlan.hu

A Mistral Ingatlan Kft tájékoztatja a mistralingatlan.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az általa és a Mistral Ingatlan Kft által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő(k):

A Mistral Ingatlan Kft tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

A Mistral Ingatlan Kft adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz

A honlapon és az applikációkban Regisztrálók

- név

- Telefon szám

- e-mail cím

A Mistral Ingatlan Kft szolgáltatásainak nyújtása (pl.: a keresésnek megfelelő értesítések küldése)

A Mistral Ingatlan Kft.

Ingatlan kereső Érdeklődők

- név

- email cím

- telefonszám

A Mistral Ingatlan Kft által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő személyes adataihoz – a Mistral Ingatlan  Kft és

- a jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van.

Ingatlant eladni kívánó regisztrált Érdeklődő – ingatlanadatok mistralingatlan.hu oldalra történő feltöltése esetén

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan adatai

- ingatlan képe (feltöltés esetén)

A Mistral Ingatlan Kft által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő (eladó ügyfél) személyes adataihoz

- a Mistral Ingatlan  Kft-n és

- a Mistral Ingatlan Partnere, valamint a vele jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó(k) vagy egyéb közreműködő(k).


Ingatlant kereső Érdeklődővel történő kapcsolat-

felvételt követően

 

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

- vevői keresési igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok (önkéntes válaszadás esetén)

A  Mistral Ingatlan Kft által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon

Az Érdeklődő személyes adataihoz a Mistral Ingatlan  Kft és

- a Mistral Ingatlan Kft-vel, jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van.

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

 

A Mistral Ingatlan Kft szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a közreműködő partner általközvetített pénzügyi termékekkel/ általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

- A közreműködő partner által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás

 

- A Mistral Ingatlan Kft, és

- a Mistral Ingatlan Kft. és a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és Egyéni vállalkozók

- ingatlan keresési paraméterek

- ingatlan értékesítési adatok ( pl: hirdetési ár, értékesítési ár stb)

 

Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

- a Mistral Ingatlan Kft. és a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és Egyéni vállalkozók

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Regisztrálók, Érdeklődők önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik. Az adatkezelés Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart, míg egyéb Érdeklődő esetén a fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Mistral Ingatlan Kft adatfeldolgozói:

  • az Mistral Ingatlan Kft tevékenysége ellátásában a szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők)

6. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A mistralingatlan.hu honlapot az Ingatlan Forrás Kft üzemelteti.

A Mistral Ingatlan Kft által kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Mistral Ingatlan Kft informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Mistral Ingatlan Kft valamennyi partnerétől a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy a Mistral Ingatlan Kft részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Regisztráló a mistralingatlan.hu menüpont alatt tudja az értesítési beállításait módosítani vagy a regisztrációt törölni. Az egyéb Érdeklődők a hozzájárulás visszavonását az info@mistralingatlan.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A Mistral Ingatlan Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva, vagy az info@mistralingatlan.hu email címre írva, jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

9. Jogorvoslat


Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Mistral Ingatlan Kft info@mistralingatlan.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

10. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Mistral Ingatlan Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Mistral Ingatlan Kft. felelősséget nem vállal.

 

Mistral Ingatlan Kft Szolnok

    5000 Szolnok, Baross utca 26/B.
    +36 56 952-046
    info@mistralingatlan.hu

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Családi ház
Téglalakás
Iroda egyéb
Panellakás
Társasház
Üzlethelyiség
Ikerház
Iparterület
Építési telek
Raktár
Étterem, vendéglő, cukrászda
Nyaraló
Mezőgazdasági terület
Iroda irodaházban A